top of page

OM OSS

Kunstnerne i Tromsø er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Troms. KIT har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. KIT ble etablert den 4. april 2018, på stiftelsesmøtet i Kysten Fylkeskultursenter.


Interimsstyret bestod av Henrik Sørlid, Marit Ellisiv Landsend, Arnold Johansen og Siri Mari Vitalis Larsen.


KIT ble registrert 10.11.2018 som et AAFY. Prosjektet er støttet av Tromsø kommune.

Kunstnerne i Tromsø samarbeider blant annet med:


Kunstakademiet i Tromsø

https://www.kunstakademietitromso.no


Tromsø Kommune, Kultur, idrett og fritid

https://www.tromso.kommune.no/?cat=122488&filterdepartment=Kultur+og+idrett

Tromsø Kommune, Seksjon for byutvikling

https://www.tromso.kommune.no/byplan.335441.no.htmlom oss: About Us
bottom of page